Towarzystwo Miłośników Ziemii Raszkowskiej

ZARZĄD TMZR

Prezes - Halina Kądziela
Zastępca Prezesa - Maria Tomaszewska
Skarbnik - Barbara Jankowska
Protokolant - Mróz Urszula
Członek Zarządu - Małgorzata Kobusińska
Członek Zarządu - Elżbieta Kokot

Towarzystwo Miłośników Ziemi Raszkowskiej zostało założone 14.11.1995 roku. Powstało na bazie Komitetu Obchodów 550 Lecia Raszkowa. Celem statutowym Towarzystwa jest podejmowanie inicjatyw społecznych, kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego, popularyzowanie dorobku historycznego, pielęgnowanie tradycji. Towarzystwo współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy, np z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pomagamy każdego roku organizować "Wigilię dla samotnych", wspólnie również został zrealizowany projekt "Przebojowy senior" propagujący aktywność "Nordic walking". Wspólnie z Raszkowskim Bractwem Kurkowym organizujemy spotkania np. "Święto dyni" -propagujące zdrowe nawyki żywieniowe. Kilka lat temu Towarzystwo nawiązało współpracę z Polsko-Ukraińskim Towarzystwem Kulturalnym "ZGODA" w Borysławiu na Ukrainie. W ramach tej współpracy dzieci z Borysławia spędzają wakacje w raszkowskich rodzinach jednocześnie doskonaląc naukę języka polskiego. Członkowie Towarzystwa są również goszczeni w Borysławiu. Towarzystwo organizuje wyjazdy na imprezy kulturalne np. do teatru. Współpracujemy również z Miejsko -Gminnym Ośrodkiem Kultury. Towarzystwo liczy ok. 40 Członków.


pogoda.net

Coded by Mikipa
Panel administracyjny